ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051) 38423537 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد،خيابان فلسطين، بين فلسطين 3 و 5 ،ساختمان 74،واحد 1/1

مراجعه نمایید.